Styrelsen

Styrelse för verksamhetsåret 2018

Ordförande: Mikael Johansson Platåvägen 33B, Tel 0704046496 
Kassör: PerAnders Gunnarsson, Platåvägen 35B Tel 0767995151
Sekreterare: Conny Frankenberg Platåvägen 9B, Tel 0738032876
Ledamot: Thomas Hellqvist, Platåvägen 33A, Tel 073402593
Ledamot: Annika Holmkvist Platåvägen 4B, Tel 0733427089
Suppleant: Kerstin Arinell Frankenberg Platåvägen 9B, Tel 070662788